Mai Tarot Jóslás, Július 29., Kelyhek ásza

A Kelyhek Ásza a Tarot egyik legszerencsésebb kártyája.

A többi Ásszal egyetemben a bennünk rejlő nagy lehetőséget mutatja, ami a legmagasztosabb beteljesüléshez vezethet. Ennek személyes jelentősége az illetőnek az élethez való viszonyától függ. A kártya spektruma a külső sikerek feletti öröm, hála és elégedettség érzésétől a mindennel való egység megélésének legmélyebb boldogságáig terjed. Az előtérben kétséget kizáróan a szeretet áll, minden kifejezési formájában: felebaráti szeretet, szülői szeretet, érzéki, erotikus szeretet, önmagunk szeretete és az Isten szeretete.

A kártya természetesen jelezheti az öröm és szerencse más, hétköznapibb formáit is, bár e fogalom anyagi oldalát a Korongok Ásza fejezi ki. Mindenesetre tartsuk szem előtt, hogy a szándékunkkal kapcsolatos nagy lehetőség vagy bennünk él, vagy tervünk megvalósítása során jelentkezik. Nem tolakodó, felfedezésre és kibontakoztatásra vár.

Útmutatás:
Szoros kapcsolatban vagy a mindent átfogó szeretettel, eltölt téged, te pedig pazarlóan adhatod tovább.

Túláradó szeretet, érzelmi tisztaság, mély önszeretet, valódi odaadás és befogadás.

X