Tarot

Mai Tarot Jóslás ~ 07.01 ~ Ismerd fel a benned rejlő lehetőségeket, és ne félj kibontakoztatni azokat

boxika  -  2019.07.01.

Ismerd fel a benned rejlő lehetőségeket, és ne félj kibontakoztatni azokat. Mindig tégy eleget a terveidnek és az elhatározásaidnak. Ne hátrálj meg lustaságból, félelemből, mondvacsinált ürügyekkel. Lelked tüzét merészen tápláld, félelemből ne oltsd ki. Haladj a kreatív irányba, az önmegvalósítás útját járd. Légy bátor, lendületes, merj kockáztatni, teljesítsd ki önmagad. Kövesd a vágyaidat, mindig a...

Read More

Mai Tarot Jóslás ~ 06.29 ~ Igyekezeted, kitartásod nem lesz hiábavaló

boxika  -  2019.06.29.

Elérhető vágyaid és tisztességes ambícióid megvalósulhatnak, ha hiszel önmagadban. Igyekezeted, kitartásod nem lesz hiábavaló, megkapod a lehetőséget a bizonyításra, de ezért bizonyos áldozatokat kell hoznod. Valamit valamiért. Vigyázz, ne ess az álmodozás csapdájába. Ne táplálj magadban hiú reményeket. Ameddig hozod az áldozatot, addig boldog lehetsz, de ezt nem kapod ingyen. Te döntöd el, megéri vagy...

Read More

Mai Tarot Jóslás ~ 06.26 ~ Mérlegeld racionálisan és igazságosan a helyzetedet

boxika  -  2019.06.26.

Mérlegeld racionálisan és igazságosan a helyzetedet, még akkor is, ha hibát követtél el, és érzelmileg érdekelt vagy. Ismerd be a saját tévedésedet, ne mindig mások cselekedeteit bírálgasd. Az Igazság a megfontolt ítéletet és a kritikusan megvizsgált, okos döntést jelképezi. Felelősek vagyunk mindazért, amit megélünk, és végül azt aratjuk le, amit elvetettünk. Vállald a felelősséget, és...

Read More

Mai Tarot Jóslás ~ 06.25 ~ Jobban megértheted saját magadat és a másik felet is

boxika  -  2019.06.25.

Kritikus, nehéz korszakot élsz meg. Fájdalmas felismerésekkel kell megbirkóznod. Úgy érzed, cserben hagytak és becsaptak, összetörték a szívedet. Talán megtudtál egy számodra megalázó, keserű igazságot. A kijózanodás és csalódás nehéz szívvel meghozott döntésre késztet. Az eszed és a szíved harcolnak egymással, mégis rákényszerülsz egy lépés megtételére, amihez nincs semmi kedved. Viszont a lelked mélyén pontosan...

Read More

Mai Tarot Jóslás ~ 06.21 ~ Őszinteséged viszonzásra talál

boxika  -  2019.06.21.

Képes vagy döntést hozni, magabiztosan használni tudásodat és kreatív képességedet, mindaddig, amíg azt nem hiszed, hogy mindenre tudod a választ. Kerüld az elbizakodottság gőgjét. Valósítsd meg, amit elterveztél, és figyelj a belső hangodra. Kezdeményezz ügyesen, inspirálj másokat is az ötleteiddel. Kiválóan értesz ahhoz, hogy megszerezd amit akarsz, vonzerőd ellenállhatatlan, ha hódítani akarsz. Felejtsd el a...

Read More

Mai Tarot Jóslás ~ 06.20 ~ Hamarosan megvilágosodik előtted egy probléma, vagy feltárul valamilyen rejtély

boxika  -  2019.06.20.

Ne siesd el a dolgokat, légy elővigyázatos, mert ha egy eltitkolt dolog idő előtt napvilágra kerül, akkor abból nagy gond lehet. Azáltal tudod a szándékaidat sikeresen megvalósítani, ha hallgatsz és nem beszélsz feleslegesen. A kimondható igazság soha nem az örök igazság. Ne követelőzz, légy türelmes, megértő és óvatos. Tapintatosan és diplomatikusan kezeld a problémákat. Kövesd...

Read More

Mai Tarot Jóslás ~ 06.19 ~ A dolgaid kedvezően alakulnak, ha nem sietsz el semmit

boxika  -  2019.06.19.

A dolgaid kedvezően alakulnak, ha nem sietsz el semmit.Ez az időszak a türelem próbája. Ne ragaszkodj a régi, megszokott sémákhoz, merj új utakra lépni. Tarts egy kis szünetet és gondold át, érdemes-e több energiát fektetni abba, ami eddig sem ment. Értékeld az eddig elért eredményeidet és nyiss a változás irányába. A türelmetlenség és az elhamarkodottság...

Read More

Mai Tarot Jóslás ~ 06.14 ~ Szerencsekerék

boxika  -  2019.06.14.

A Sze­ren­cse­ke­rék min­da­zon fe­la­da­to­kat szim­bo­li­zál­ja, ame­lye­ket éle­tünk so­rán el kell vé­gez­nünk. Bár­mi­kor je­len­jék is meg, min­dig ar­ra utal, hogy itt az ide­je, hogy fog­lal­koz­zunk az­zal a té­má­val, amellyel kap­cso­lat­ban ki­húz­tuk a kár­tyát. A Ri­der-ta­rot is­te­ni tör­vény­ként ábrá­zol­ja az élet­fe­la­da­tot, amely ar­ra kény­sze­rí­ti az em­bert, hogy föl­fe­lé emel­ked­jen. A Crow­ley-ta­rot az idő és az örök­ké­va­ló­ság kö­zöt­ti...

Read More

Mai Tarot Jóslás ~ 06.13 ~ Meglepő fordulatok

boxika  -  2019.06.13.

Az események váratlan találkozásokat, meglepő fordulatokat hozhatnak eléd, melyekre így vagy úgy, de reagálnod kell. Mivel ezek valószínűleg túl mutatnak a komfort zónádon, a megszokotton, nem leszel könnyű helyzetben. Hogy megragadod-e a lehetőséget vagy maradsz-e a járt úton, szinte csak a véletlenen és az ösztöneiden múlik majd, így most a bizonyosság jóleső érzése nélkül kell...

Read More

Mai Tarot Jóslás ~ 06.12 ~ Mágus

boxika  -  2019.06.12.

Mivel most bővében leszel a teremtő és kreatív energiáknak, itt az idő, hogy terveidet tettekre váltsd. Ki kell használnod ezt a belső szikrát, még akkor is, ha kissé kimerültnek, gondokkal terhesnek érzed magad. Az elmozdulás a cselekvés irányába további energiákat generál majd benned, mely segít átlendülni a holtponton és új lehetőségek, sikeresen megoldott feladatok által...

Read More